Privacy statement

Privacy statement

Bijgewerkt op 14 maart 2019

Rodesk.nl is een website van Rodesk B.V. (hierna: Rodesk). Dit Privacy Statement is van toepassing op alle gebruikers van de website van Rodesk. Rodesk verwerkt en beveiligt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens

Rodesk verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en persoonsgegevens die wij ontlenen aan andere bronnen.

Wij verwerken de volgende gegevens van uw bezoek aan onze website:

 • Algemene gegevens van uw websitebezoek (tijdstip, duur, etc.);
 • Gegevens van het apparaat waarmee u onze website bezocht (IP-adres, locatie, etc.);
 • Gegevens van uw online surfgedrag en interesses.

Wij verwerken de volgende gegevens ontleend aan andere bronnen:

 • Gegevens ontvangen uit overige bronnen zoals websites en sociale media;
 • Gegevens verkregen uit openbare registers zoals de Kamer van Koophandel.

Rodesk bewaart uw gegevens gedurende een periode van maximaal 26 maanden.

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van:

 • Het onderhouden van contact en communiceren met websitebezoekers;
 • Marketing;
 • Het onderhoud, de beveiliging en verbetering van onze website;
 • De verbetering van onze dienstverlening.

Delen van uw gegevens

Rodesk kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden die in opdracht van ons producten of diensten leveren. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Uw gegevens worden o.a. gedeeld met de volgende derden:

 • Hosting van onze website;
 • Mailservers;
 • Telefoondiensten;
 • Bezorgdiensten;
 • WordPress;
 • Google Analytics.

Gebruik van cookies

Rodesk maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De informatie die wordt opgeslagen kan naar onze website worden teruggestuurd wanneer u onze website opnieuw bezoekt. U kunt deze cookies uitzetten via de instellingen van uw browser.

Google Analytics

Om inzicht te krijgen in hoe gebruikers onze website gebruiken, maakt Rodesk gebruik van Google Analytics. Hierdoor kunnen wij het gebruik van onze website optimaliseren. De informatie die hieruit wordt verkregen wordt door Google geanalyseerd. Deze informatie is niet op individueel niveau te herleiden. De verkregen informatie wordt, waaronder uw IP-adres, door Google overgebracht en opgeslagen op Amerikaanse servers. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google of van Google Analytics raadplegen.

Hotjar

Om inzicht te krijgen in hoe gebruikers onze website gebruiken, maakt Rodesk gebruik van Hotjar. Met Hotjar kunnen wij op specifieke pagina’s het scroll-, kijk- en klikgedrag op deze pagina’s meten en pagina’s op basis van deze informatie optimaliseren. Deze informatie is niet op individueel niveau te herleiden. Kijk op de website van Hotjar voor meer informatie over het privacy beleid van Hotjar.

Beveiliging van uw gegevens

Alle informatie die u verstrekt aan Rodesk wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving. Rodesk maakt gebruik van verschillende veiligheidsprocedures. Hierdoor wordt onder andere voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Links naar websites van derden

Op de website van Rodesk kunnen links worden getoond naar andere websites en bedrijven. Rodesk draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw gegevens door derden. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Privacy Statement van de betreffende website.

Aanpassen Privacy Statement

Rodesk behoudt zich het recht om dit Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Uw rechten

U bent te allen tijde gerechtigd op te vragen welke gegevens Rodesk van u verwerkt heeft. Ook kunt u Rodesk verzoeken uw gegevens te wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Mocht u bezwaar hebben tegen de verwerking van uw gegevens, dan zal Rodesk de verwerking staken zodra zij hiervan per e-mail op de hoogte gesteld is en indien Rodesk daartoe wettelijk verplicht is.

Klachten met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen te worden neergelegd bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en opt-out

Mocht u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen hebben over de verwerking van gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@rodesk.nl of 010 720 08 08.